משחקי בישול – הכנת עוגיות עכביש לחג

פעל על פי ההוראות שניתנות בתוך המשחק והכן עוגיות עכביש